Archiwum Andrzeja Wajdy przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

7 lipca 2011 roku zgodnie z wolą Fundatorów – Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha weszło w posiadanie zbiorów składających się na prywatne Archiwum Andrzeja Wajdy.

Charakter zbiorów i ich aranżacja

Archiwum Andrzeja Wajdy ma charakter prywatny, co ma ogromny wpływ zarówno na charakter zbiorów (różnorodność), jak i na ich układ. Przyjmując najbardziej ogólne kryterium podziału, można uznać, że zbiory wchodzące w skład Archiwum zostały usystematyzowane według kolejnych „projektów” realizowanych przez Andrzeja Wajdę. Chodzi tu zarówno o projekty artystyczne Mistrza (filmy, spektakle teatralne, wystawy itp.), jak też edukacyjne (np. Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej), obywatelskie (np. związane z powołaniem Fundacji Kyoto–Kraków i budową Centrum [obecnie Muzeum] Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Pawilonu Wyspiańskiego czy Szkoły Języka Japońskiego w Krakowie) czy aktywność społeczno-polityczną (NSZZ „Solidarność”, Senat RP, Stowarzyszenie Filmowców Polskich itp.).

Na każdy z opisanych powyżej projektów składają się między innymi:
– scenariusze (niejednokrotnie w kilku wersjach),
– scenorysy i szkice,
– wydawnictwa stanowiące materiał literacki do filmu, przedstawienia itp. (literatura piękna, fachowa literatura przedmiotu itp.),
– korespondencja Andrzeja Wajdy (prywatna i oficjalna),
– zaproszenia, programy teatralne, plakaty, fotosy i zdjęcia,
– katalogi wystaw,
– w przypadku realizacji filmowych i teatralnych: materiały audio i video (na kasetach VHS i płytach DVD – w tym wersje obcojęzyczne – a w przypadku muzyki – na płytach winylowych bądź CD);
– rekwizyty i kostiumy filmowe i teatralne.

Ponadto Archiwum zawiera także bogatą bibliotekę, na którą składają się wydawnictwa w języku polskim i publikacje obcojęzyczne. Do grupy tej można także zaliczyć prace magisterskie i doktorskie o tematyce związanej z twórczością reżysera.

Bogaty materiał stanowi grupa archiwaliów związanych z nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi Andrzejowi Wajdzie (korespondencja, telegramy, listy gratulacyjne, laudacje związane z przyznaniem doktoratów honoris causa itp.) oraz dokumenty prywatne (notatniki, korespondencja, osobiste pamiątki w postaci obrazów, szkiców, książek, katalogów wystaw itp.).